Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:29)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:29 09:39 09:44
10
11
12
13 13:39
14 14:19
15 15:34
16 16:39
17
18 18:19
19
20 20:19