Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Δ.Ε.Η (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:23 09:33 09:38
10
11
12
13 13:33
14 14:13
15 15:28
16 16:33
17
18 18:13
19
20 20:13