Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΑΝΟΙΞΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:24 09:34 09:39
10
11
12
13 13:34
14 14:14
15 15:29
16 16:34
17
18 18:14
19
20 20:14