Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΠΑΡΜΠΑΛΑΜΠΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:16 10:26 10:31
11
12
13
14 14:26
15 15:06
16 16:21
17 17:26
18
19 19:06
20
21 21:06