Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΥΞ. ΠΟΝΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:36 09:46 09:51
10
11
12
13 13:46
14 14:26
15 15:41
16 16:46
17
18 18:26
19
20 20:26