Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΑΒΕΡΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:57)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:57
10 10:07 10:12
11
12
13
14 14:07 14:47
15
16 16:02
17 17:07
18 18:47
19
20 20:47