Πρόγραμμα Στάσης

604 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ (ΠΡΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Σάββατο
8 08:08
9 09:48
10
11 11:08
12 12:28
13 13:48
14
15 15:08
16 16:28
17 17:48
18
19 19:23
20 20:38