Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΣΤ. ΟΣΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:00
9 09:15
10 10:25
11 11:50
12
13 13:05
14 14:10
15 15:15
16 16:20
17 17:25
18 18:30
19 19:55
20 20:55