Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΛΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:59
8
9 09:14
10 10:24
11 11:49
12
13 13:04
14 14:09
15 15:14
16 16:19
17 17:24
18 18:29
19 19:54
20 20:54