Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΠΛΑΤΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Κάθε μέρα
8 08:02
9 09:17
10 10:27
11 11:52
12
13 13:07
14 14:12
15 15:17
16 16:22
17 17:27
18 18:32
19 19:57
20 20:57