Πρόγραμμα Στάσης

734 ΝΟΣ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΧΑΡΝΑΙ [Προσωρινή λόγω έργων]
ΚΥΜΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:54
8
9 09:09
10 10:19
11 11:44
12 12:59
13
14 14:04
15 15:09
16 16:14
17 17:19
18 18:24
19 19:49
20 20:49