Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ
2η ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:00 08:50
9 09:40
10 10:30 10:00 10:50
11 11:40
12 12:30 12:00 12:50
13 13:20 13:40
14 14:10 14:30
15 15:00 15:50 15:20
16 16:55 16:10
17 17:50