Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΣΙΔΕΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:25
9 09:15 09:35
10 10:05 10:25
11 11:15 11:35
12 12:05 12:55 12:25
13 13:45 13:15
14 14:35 14:05 14:55
15 15:25 15:45
16 16:20
17 17:20