Πρόγραμμα Στάσης

819 ΠΕΡΑΜΑ - ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ [Εναλλακτική λόγω έργων]
ΠΥΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:35
9 09:25 09:45
10 10:15 10:35
11 11:25 11:45
12 12:15 12:35
13 13:05 13:55 13:25
14 14:45 14:15
15 15:35 15:05 15:55
16 16:30
17 17:30