Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:30