Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΟΛΩΝΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:20