Πρόγραμμα Στάσης

868 ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - ΘΡΙΑΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΓΕΩΡ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:43