Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Άνω Λιόσια (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:00
9 09:00
10
11
12
13
14
15
16 16:00
17 17:00
18 18:00