Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
Κορωπί (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:33
8 08:33
9
10
11
12
13
14
15 15:33
16 16:33
17 17:33