Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Κορωπί - Άνω Λιόσια
ΣΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:57
8 08:57
9
10
11
12
13
14
15 15:57
16 16:57
17 17:57