Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Ηράκλειο (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:12
8 08:12
9 09:12
10
11
12
13
14
15 15:12
16 16:12
17 17:12
18 18:12