Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Παιανία - Κάντζα
Νεραντζιώτισσα (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:16
8 08:16
9 09:16
10
11
12
13
14
15 15:16
16 16:16
17 17:16
18 18:16