Πρόγραμμα Στάσης

Π1 Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο
Παλλήνη (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:53
8 08:53
9 09:53
10 10:53
11 11:53
12 12:53
13 13:53
14 14:53
15 15:53
16 16:53
17 17:53
18 18:53
19 19:53
20 20:53
21 21:53