Πρόγραμμα Στάσης

Χ97 ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ [EXPRESS]-[ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΤ.ΔΑΦΝΗ]
ΔΑΡΖΕΝΤΑ - ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Κάθε μέρα
24 24:071
25 25:071
26 26:021
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΔΑΦΝΗ.