Είστε εδώ

Προβλήματα/Προτάσεις

Τίτλος Τύπος Κατάσταση Όνομα Νέα μηνύματα
Παραλλαγές γραμμών Πρόταση Ανοικτό alex
Τακτές αναχωρήσεις Πρόταση Ανοικτό alex
Συχνότητες Μετρό Γραμμής 2 Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
πιάτσες ταξί Πρόταση Ανοικτό alex
Κοντινά λεωφορεία σε χρονολογική σειρά Πρόταση Ανοικτό alex
Αναζήτηση με οδό και αριθμό Πρόταση Ανοικτό alex
Τα Πρόσφατα Εμφανίζουν το ωράριο της αφετηρίας Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
Επιλέγοντας μια γραμμή πρέπει να εμφανίζεται το ωράριο Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
Οι πρόσφατες γραμμές πρέπει να εμφανίζουν το ωράριο Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
Printable timetables Πρόταση Ανοικτό Elias
Εφαρμογή Iστοσελίδας Πρόταση Ανοικτό alex
Πληροφορίες για καθίσματα και στέγαστρα στις στάσεις Πρόταση Ανοικτό alex
Αλλαγή μέρας και γραμμή Χ95 Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
Έκτακτες Ανακοινώσεις Πρόταση Ανοικτό alex
Εφαρμογή για iPhone; Πρόταση Ανοικτό Kajuku
Περί αξιοποίησης καταγραφών διαφορετικών γραμμών σε κοινές στάσεις Δυσλειτουργία Ανοικτό chris
Πεδία έκδοσης Πρόταση Ανοικτό alex
κατηγοριοποίηση γραμμών βάση φορέα Πρόταση Ανοικτό chris
Παρακάμψεις Δυσλειτουργία Ανοικτό alex
Να προστεθούν οι σταθμοί με κοινόχρηστα ποδήλατα Πρόταση Ανοικτό alex
Χρήση openstreetmaps για χάρτη Πρόταση Ανοικτό chris
Στατιστικά Διαδρομών στην ιστοσελίδα... Πρόταση Ανοικτό chris
Βελτίωση πρόβλεψης άφιξης Πρόταση Ανοικτό alex
Υποβολή αρχείων gpx μέσα από την εφαρμογή Πρόταση Ανοικτό chris

Σελίδες