Είστε εδώ

Ποιοι είμαστε

Η εφαρμογή "Το Επόμενο Λεωφορείο", αυτή η συνοδευτική ιστοσελίδα και η επεξεργασία των δεδομένων αναπτύσσονται από τον Αλέξανδρο Αθανασόπουλο.

Τα δεδομένα της εφαρμογής προέρχονται από τον ΟΑΣΑ, με την άδειά του, και από λίγους εθελοντές που έχουν προθυμοποιηθεί να καταγράψουν διαδρομές λεωφορείων με GPS και να μου τις δώσουν μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Οι καταγραφές των διαδρομών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των χρόνων διέλευσης των λεωφορείων από κάθε στάση με ολοένα μεγαλύτερη ακρίβεια.

Δεν έχω καμία χρηματοδότηση ούτε έσοδο από την εφαρμογή, η οποία είναι δική μου προσφορά για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα.

Είμαι ανοικτός σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία.

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος