Είστε εδώ

Σημειώσεις

Υποβλήθηκε από alex στις Τρί, 12/31/2013 - 15:12.
Κωδικός: 
notes

Τελευταίες αλλαγές στα δρομολόγια:
2018-07-16 Aλλαγές στα ωράρια.

Μετά από ενημέρωση των δρομολογίων, μερικές στάσεις/γραμμές που είναι αποθηκευμένες στα Αγαπημένα της εφαρμογής μπορεί να μην ισχύουν πλέον. Αν υποψιάζεστε οτι μια Αγαπημένη στάση δεν δείχνει σωστά αποτελέσματα, διαγράψτε την και ξαναβάλτε την.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα ωράρια που είναι δημοσιευμένα στις ιστοσελίδες του ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ, και του ΟΣΕ.
Η εφαρμογή ελέγχει για αλλαγές κάθε 2 ώρες, όταν ανοίξετε την εφαρμογή και είστε συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.
Η αναζήτηση διαδρομής χρησιμοποιεί τα τελευταία δρομολόγια, ανεξάρτητα από την έκδοση δρομολογίων που έχετε κατεβάσει.

Σχόλια

How you can avail advantages of RSS Feed for Your Site?

Sites can considerably take benefit of an RSS feed concerning producing traffic, along with aid keep that web traffic. The RSS Feed's includes fresh properly increased web content to your site instantly. This is helpful to the web traffic retention rate considering that it offers the most effective kind of upgraded content for your website visitors.

Preserving a niche site can be challenging, when it pertains to supplying helpful especially, upgraded and pertinent content. This is a method to truly have a continuous upgrade to your website with fresh content so that it will be seen regularly.

Sorts of RSS Feed's

Types of info that could be offered in RSS feeds can encompass a news feed from a major information internet site or a blogs feed. These were being Specifically useful given that they are frequently upgraded, typically everyday. An report feed Added benefits informing audience when new shorter articles or blog posts and An additional articles of fascination to some readership is obtainable. The feed is Typically a summary or intro from which visitors can take a look at a lot more if chosen.
Schedule feeds can include colleges along with other organizations that deliver important interaction like meeting periods, situations, and also other details. On the net forum feeds can notify audience when somebody has tackled among his / her posts or when a topic of importance is roofed. Specials and Discount feeds are in some cases supplied by retail and online outlets to reveal The newest gross sales and discount rates.

Ease of Operation
That once it is actually founded, accumulating and using an RSS feed is obtained without having to actually upgrade it by yourself can be a plus. When an online search engine directs site visitors to your web site, it'll Also record the RSS feed updates.

Other RSS Feed Pros
By having an RSS feed, it is Furthermore feasible to, a lot more, enhance the amount of one of a kind guests that worry your site by syndicating the updates. This system can net some again-back links on other web sites, to improve the whole off-website page Search engine optimisation score. Also, it could possibly Also support to acquire some a lot more distinctive readers through the immediate back links from other web sites and weblogs.

RSS Feeds can Recycle Traffic
Since the web page aggregates what are acknowledged as vital authority web sites through an RSS feed, your web site may well really properly turn out staying an authority web-site collector. This is extremely advantageous for individuals who choose to come across authority web-sites on your own certain matter. To learn more stop by our Web page http://postrss.com

RSS|