Είστε εδώ

Επερχόμενες αλλαγές στο UI

Υποβλήθηκε από alex στις Τρί, 02/11/2014 - 09:56.

• Επανασχεδιασμός της οθόνης αναζήτησης διαδρομής. Η οθόνη θα επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει αφετηρία και προορισμό από τα αγαπημένα ή από απλοποιημένο χάρτη. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μια αναζήτηση χωρίς να πάει πρώτα σε άλλη οθόνη. Απλοποιείται η οθόνη.

• Αντικατάσταση του Μενού με κουμπιά/εικονίδια. Τα εικονίδια θα είναι στο κάτω μέρος της οθόνης και θα φαίνονται πάντα. Δεν θα χρειάζεται ο χρήστης να πατήσει το κουμπί του μενού (το υπάρχον μενού μπορεί να παραμείνει, εμφανίζοντας τις ίδιες επιλογές με τα εικονίδια).

Αλλαγή πλοήγησης στη γραμμή μεταξύ στάσεων, ωραρίου και στάσης.
Η επιλογή γραμμής θα πηγαίνει πρώτα στην οθόνη με τις στάσεις. Το ωράριο θα εμφανίζεται επιλέγοντας μια στάση. Οι λειτουργικότητες επιλογής στάσης θα μοιράζονται μεταξύ της οθόνης του ωραρίου και της οθόνης της στάσης ή από το Context Menu στην οθόνη των στάσεων. Η οθόνη της στάσης θα εμφανίζεται από την οθόνη του ωραρίου. Καταργείται η χρήση της οθόνης που χρησιμοποιήθηκε τελευταία (ωράριο, στάσεις, χάρτης).

Φιλτράρισμα γραμμών. Η αναζήτηση γραμμής στην οθόνη με όλες τις γραμμές θα εμφανίζει μόνο τις γραμμές που περιέχουν το κείμενο αναζήτησης. Το κείμενο μπορεί να είναι μια λέξη από τον τίτλο της γραμμής, π.χ. "ΕΛΕΥΣΙΝΑ".

Φορείς. Η οθόνη με όλες τις γραμμές θα έχει κουμπί για αλλαγή φορέα. Η αλλαγή θα γίνεται στην ίδια οθόνη. Το κουμπί "Φορείς" θα βγει από την πρώτη οθόνη.

Αν έχετε σχόλια, επικοινωνήστε τα τώρα.