Είστε εδώ

Παρακάμψεις, λόγω έργων στο telematics.oasa.gr

Υποβλήθηκε από alex στις Σάβ, 06/11/2016 - 21:07.

Με ευχάριστη έκπληξη είδα οτι για πρώτη φορά ο ΟΑΣΑ τροποποίησε στην ιστοσελίδα του διαδρομές λεωφορείων ώστε να συμφωνούν με τις πραγματικές τροποποιήσεις διαδρομών λόγω έργων στους δρόμους.

Στις 7/06/2016 ανακοίνωσε Τροποποίηση διαδρομών λεωφορειακών γραμμών λόγω έργων στην οδό Σπύρου Δάβαρη στο Δήμο Κρωπίας έως τις 31-8-2016 για τις γραμμές 120, 308, 309, 330.

Σήμερα, 11/06/2016, άλλαξαν οι διαδρομές των γραμμών 120, 307, 308, 309 γύρω από την οδό Σπύρου Δάβαρη, στο http://telematics.oasa.gr.
Άλλαξε η γραμμή 307 αντί για την 330. Ίσως έγινε κάποιο λάθος στην ανακοίνωση ή θα αλλάξει και το 330.

Πριν από λίγο ενημερώθηκε ανάλογα και η βάση δρομολογίων της εφαρμογής μας.

Ο ΟΑΣΑ έκανε την αλλαγή χρησιμοποιώντας μια διαδρομή με καινούργιο εσωτερικό κωδικό.

Το Επόμενο Λεωφορείο έκανε την ίδια αλλαγή αλλά χρησιμοποίησε τον προηγούμενο κωδικό διαδρομής . Αυτό σημαίνει οτι αν έχετε αποθηκευμένες αγαπημένες στάσεις για αυτές τις γραμμές, θα ισχύουν και με τις καινούργιες διαδρομές (εκτός αν είναι για μια από τις στάσεις που καταργήθηκαν προσωρινά). Για το Επόμενο Λεωφορείο είναι επίσης σημαντικό να μην αλλάζουν για τέτοιο λόγο οι εσωτερικοί κωδικοί, για να παραμένει η αντιστοιχία μιας κατεγραμμένης διαδρομής με την αριθμό διαδρομής.

Λίγες τεχνικές πληροφορίες
Τα δεδομένα στο telematics.oasa.gr έχουν γραμμές και διαδρομές. Κάθε γραμμή έχει μια, δύο ή και περισσότερες διαδρομές.
Κάθε γραμμή έχει αριθμό γραμμής, line_id, (π.χ. "120"), και εσωτερικό κωδικό γραμμής, line_code.
Κάθε διαδρομή έχει αριθμό διαδρομής , route_id, (π.χ. "1"), και εσωτερικό κωδικό διαδρομής route_code (μοναδικό σε όλες τις γραμμές).

Στην περίπτωση της σημερινής αλλαγής η γραμμή δεν άλλαξε. Οι διαδρομές άλλαξαν route_id και route_code.

Το Επόμενο Λεωφορείο έχει αριθμό γραμμής και αριθμό διαδρομής που αντιστοιχούν στο line_id και route_id του ΟΑΣΑ.

Στη σημερινή αλλαγή, ο ΟΑΣΑ άλλαξε το 120-1 σε 120-3 και το 120-2 σε 120-4.
Το Επόμενο Λεωφορείο πήρε αυτά τα δεδομένα, αλλά μετονόμασε το 120-3 σε 120-1 και το 120-4 σε 120-2, ώστε να είναι οι ίδιοι αριθμοί με πριν.

Θα προτιμούσα ο ΟΑΣΑ να μην αλλάζει το route_id για μικροαλλαγές παρακάμψεων, ώστε να ξέρουμε ποια διαδρομή τροποποιείται. Μπορεί να αλλάζει το route_code.
Έτσι όπως το έκανε είναι σαν να καταργήθηκαν και οι δύο διαδρομές του 120 και να δημιουργήθηκαν δύο καινούργιες διαδρομές.

Το route_id δεν φαίνεται πουθενά, ούτε στις εφαρμογές του ΟΑΣΑ, ούτε στο Επόμενο Λεωφορείο. Ο μόνος αριθμός που φαίνεται είναι ο αριμός γραμμής (line_id) που είναι ο αναγνωριστικός αριθμός της γραμμής.