Είστε εδώ

Οι οθόνη με τις κοντινές γραμμές σπάει στις αργίες

Υποβλήθηκε από alex στις Δευ, 03/18/2013 - 09:25.
Τύπος: 
Δυσλειτουργία
Έκδοση Αναφοράς: 
1.2.1-beta8
Κατάσταση: 
Υλοποιήθηκε
Έκδοση Υλοποίησης: 
1.3-beta9

Αυτό συμβαίνει μόνο σε μέρες αργίας, π.χ. την καθαρά Δευτέρα (και εφόσον η αργία είναι στη βάση των δρομολογίων):
1. Επιλέγω μια γραμμή
2. Πάω στην οθόνη στάσεων
3. Επιλέγω μια στάση
4. Επιλέγω τις "Κοντινές"
=> Αποτέλεσμα: Η εφαρμογή κλείνει
=> Αναμενόμενο αποτέλεσμα: Η λίστα με τις κοντινές γραμμές/στάσεις/ώρες

Συμβαίνει και απ' το χάρτη

Σχόλια

Οι κοντινές γραμμές λειτουργούν αν απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση "Εμφάνιση κοντινών ωρών".
Είχα ξεχάσει οτι υπάρχει αυτή η ρύθμιση, η οποία έχει σκοπό την εξοικονόμηση μπαταρίας.

This is a tool currently in use to hold the e liquid aspect inside transport of nicotine somewhere. This really is important while in the working from the e-cigarette often. The use of electronic cigarette products is crucial to improve their health together with flexibility benefits by various shoppers. The electric cigarette kits take the perfect solution which can be used and are connected to a battery strength. This is certainly necessary for reason for burning the propylene blend in at the liquid in that way issuing which can be. It truly is detachable and includes several positive aspects towards consumer. Because of its easily removed characteristics, it can be simply replaced with an e-cigarette stock up. best rated electronic cigarettes This e-cigarette complaint incorporates the responses from people who smoke who may have experimented with unique brand names. The user gets to comprehend dependant upon the a range of agencies gaining these types of ourite-smoking cigarettes. An real diagnosis will usually offer a fairly neutral evaluation mentioning the two advantages and disadvantages of each one final model of e-ciggie. The Food and drug administration consent could be a massive cause for enhancing income. So just take the time to experience electronic-cigarette testimonials till you help make your thinking and also you will likely not be sorry.
It is partially simply because many people are seeking to produce a smallish much more hard cash nowadays. A further explanation for this is how the Multi level marketing segment has changed in latest a long time lots of thanks to the prevalent re-homing in the world wide web. Revelle InLife is only 1 particular of many Network marketing business intentions to materialize in modern-day many years. My process of inspecting an Multi-level marketing chance is made up of studying products, the business and pioneers, as well as advertising means. I use this product for similarly my unique private use as correctly as whenever i create for assessments. Just what exactly do I see once i seek at Revelle InLife? Simply a reusable hose dwellings a cartridge plus a comfort source, or atomizer as Revelle calls it. The ink cartridge will be excited to a stage where its belongings, which feature smoking, are vaporized.
Electronic cigarette Re-fill Fluid: The Center of the Automated Unit Finito, no more exaggeration if we declare that electronic cigarette refill water will be the center of your electric cigarette. Because the main going element and derived from artificial ingredients to get the same amount of achievement and experience without having side effects. Certainly, e cigs are swapping the first cigarette smoking smoke.
Another benefit from is usually that the is usually reloaded i. Because ecigarette filtration never deliver any real smoke a cigarette when compared with traditional smoking cigarettes or lung burning ash, this probability element involving filtering is significantly reduced when comparing that regarding common method of tobacco. As use of tend not to consist of burning up of cigarette smoking the quantity of toxics taken in are decreased to some more significant level, the quantity of smoke and stench introduced outside of is fewer in comparison to classic method of tobacco which will be defending surroundings approximately selected magnitude. Electronic cigarette filtration systems can be viewed as to be a favourable and much healthier measure for smokers that happen to be obsessed with smoking cigarettes since it assists in decreasing the detrimental consumption. The majority of the people who smoke , understand that using tobacco is injurious to health and fitness yet they're not capable to shed the habit of smoking which has effects on there health and fitness inside a higher way, for people could be as a blessing mainly because it increases the smoking efficianado the best sense of using tobacco coupled with minimized side effects on wellbeing, which happens to be exceptional.