Η εφαρμογή "Το Επόμενο Λεωφορείο", αυτή η συνοδευτική ιστοσελίδα και η επεξεργασία των δεδομένων αναπτύσσονται από τον Αλέξανδρο Αθανασόπουλο.

Η εφαρμογή είναι προσφορά μου για τη βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα.

Είμαι ανοικτός σε οποιαδήποτε σχετική συνεργασία.

Αλέξανδρος Αθανασόπουλος