Κατεγραμμένες Διαδρομές95443
Κατεγραμμένες Γραμμές403 (66%)
Κατεγραμμένες Στάσεις16507 (65%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων601 (99%)
Στάσεις με ωράρια21894 (86%)