Κατεγραμμένες Διαδρομές109691
Κατεγραμμένες Γραμμές407 (67%)
Κατεγραμμένες Στάσεις16591 (65%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων603 (99%)
Στάσεις με ωράρια22193 (87%)