Κατεγραμμένες Διαδρομές105435
Κατεγραμμένες Γραμμές412 (68%)
Κατεγραμμένες Στάσεις16773 (66%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων596 (99%)
Στάσεις με ωράρια22047 (87%)