Κατεγραμμένες Διαδρομές90023
Κατεγραμμένες Γραμμές434 (71%)
Κατεγραμμένες Στάσεις17783 (71%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων603 (99%)
Στάσεις με ωράρια22047 (88%)