Κατεγραμμένες Διαδρομές115825
Κατεγραμμένες Γραμμές445 (72%)
Κατεγραμμένες Στάσεις18295 (71%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων612 (99%)
Στάσεις με ωράρια23219 (90%)