Κατεγραμμένες Διαδρομές75249
Κατεγραμμένες Γραμμές458 (80%)
Κατεγραμμένες Στάσεις18727 (80%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων564 (99%)
Στάσεις με ωράρια21536 (92%)