Κατεγραμμένες Διαδρομές87132
Κατεγραμμένες Γραμμές435 (71%)
Κατεγραμμένες Στάσεις17770 (71%)
Γραμμές με χρόνους στάσεων604 (98%)
Στάσεις με ωράρια22098 (88%)