Στάσεις

416 ΣΤ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
#ΣτάσηΧρόνος από ΑφετηρίαΧρονομέτρηση
1 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ 00'
2 2η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 00'
3 3η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 01'
4 4η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 02'
5 5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 03'
6 6η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 04'
7 ΣΤΡΟΦΗ 05'
8 ΠΛ. ΚΥΠΡΟΥ 06'
9 ΒΛΑΧΟΥ 06'
10 ΓΗΠΕΔΟ 07'
11 ΠΛ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ 08'
12 ΓΗΠΕΔΟ 09'
13 ΒΛΑΧΟΥ 09'
14 ΚΥΠΡΟΥ 10'
15 ΣΤΡΟΦΗ 11'
16 7η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13'
17 6η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 13'
18 5η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 14'
19 ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ 14'
20 4η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15'
21 3η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16'
22 2η ΧΟΛΑΡΓΟΥ 16'
23 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ 21'