Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΡΥΟΥΛΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Κάθε μέρα
6 06:05 06:55
7 07:50
8 08:50
9 09:50
10
11 11:10
12 12:10
13 13:10
14 14:00 14:55
15 15:50
16 16:45
17 17:35
18 18:45
19 19:35
20 20:25