Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:15
8 08:10
9 09:10
10 10:10
11 11:30
12 12:30
13 13:30
14 14:20
15 15:15
16 16:10
17 17:05 17:55
18
19 19:05 19:55
20 20:45