Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:05
8 08:00
9 09:00
10 10:00
11 11:20
12 12:20
13 13:20
14 14:10
15 15:05
16 16:00 16:55
17 17:45
18 18:55
19 19:45
20 20:35