Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:07
8 08:02
9 09:02
10 10:02
11 11:22
12 12:22
13 13:22
14 14:12
15 15:07
16 16:02 16:57
17 17:47
18 18:57
19 19:47
20 20:37