Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΡΥΟΥΛΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Κάθε μέρα
6 06:35
7 07:25
8 08:20
9 09:20
10 10:20
11 11:40
12 12:40
13 13:40
14 14:30
15 15:25
16 16:20
17 17:15
18 18:05
19 19:15
20 20:05 20:55