Πρόγραμμα Στάσης

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Κάθε μέρα
7 07:22
8 08:17
9 09:17
10 10:17
11 11:37
12 12:37
13 13:37
14 14:27
15 15:22
16 16:17
17 17:12
18 18:02
19 19:12
20 20:02 20:52