Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ 032 (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:151
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.