Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:01)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:161
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.