Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:201
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.