Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΕΥΔΑΠ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:221
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.