Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:231
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.