Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:241
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.