Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:261
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.