Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:271
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.