Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΠΛ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:281
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.