Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:291
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.