Πρόγραμμα Στάσης

032 ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ-ΓΟΥΔΗ [ΣΧΟΛΙΚΗ]
ΓΟΥΔΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:301
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.