Πρόγραμμα Στάσης

051 ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ - ΥΠΕΡ.ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ (ΜΕΣΩ ΑΚΑΔ.ΠΛΑΤ.) (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΕΡΟΚΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:0212 05:171 05:32 05:47 05:0212 05:171 05:32 05:47 05:0212 05:171 05:37 05:52 05:0212 05:171 05:32 05:42 05:57
6 06:02 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 06:02 06:14 06:24 06:34 06:44 06:54 06:07 06:22 06:37 06:52 06:07 06:22 06:32 06:47 06:57
7 07:05 07:16 07:28 07:40 07:51 07:05 07:16 07:28 07:40 07:51 07:07 07:27 07:42 07:12 07:22 07:37 07:52
8 08:03 08:15 08:26 08:38 08:50 08:03 08:15 08:26 08:38 08:50 08:02 08:17 08:37 08:52 08:07 08:22 08:37 08:52
9 09:02 09:14 09:27 09:40 09:57 09:02 09:14 09:27 09:40 09:57 09:07 09:22 09:42 09:57 09:07 09:27 09:42 09:57
10 10:17 10:37 10:54 10:17 10:37 10:54 10:17 10:34 10:46 10:58 10:07 10:17 10:27 10:37 10:52
11 11:11 11:24 11:36 11:48 11:11 11:24 11:36 11:48 11:11 11:23 11:35 11:48 11:07 11:17 11:32 11:42 11:52
12 12:01 12:13 12:25 12:38 12:50 12:01 12:13 12:25 12:38 12:50 12:00 12:12 12:25 12:37 12:49 12:02 12:12 12:22 12:37 12:47 12:57
13 13:02 13:15 13:27 13:39 13:52 13:02 13:15 13:27 13:37 13:46 13:55 13:02 13:14 13:26 13:39 13:51 13:07 13:17 13:27 13:42 13:52
14 14:04 14:16 14:29 14:41 14:53 14:04 14:14 14:23 14:32 14:41 14:51 14:03 14:16 14:28 14:40 14:53 14:02 14:12 14:22 14:32 14:47 14:57
15 15:06 15:18 15:30 15:43 15:55 15:00 15:09 15:18 15:28 15:37 15:46 15:55 15:05 15:16 15:28 15:40 15:51 15:07 15:17 15:27 15:37 15:52
16 16:07 16:20 16:32 16:44 16:57 16:05 16:14 16:23 16:32 16:42 16:51 16:03 16:15 16:26 16:38 16:50 16:02 16:12 16:22 16:32 16:42 16:57
17 17:09 17:21 17:34 17:46 17:58 17:00 17:09 17:19 17:28 17:37 17:46 17:56 17:01 17:13 17:25 17:36 17:48 17:07 17:17 17:27 17:37 17:47
18 18:11 18:25 18:40 18:56 18:05 18:14 18:24 18:35 18:46 18:57 18:05 18:23 18:40 18:57 18:02 18:12 18:27 18:42 18:57
19 19:16 19:34 19:52 19:09 19:22 19:35 19:47 19:59 19:15 19:32 19:50 19:12 19:27 19:47
20 20:09 20:22 20:34 20:46 20:58 20:10 20:22 20:33 20:45 20:58 20:07 20:22 20:42 20:57 20:02 20:17 20:32 20:47
21 21:15 21:33 21:50 21:15 21:33 21:50 21:17 21:32 21:52 21:07 21:22 21:37 21:52
22 22:07 22:22 22:37 22:52 22:07 22:22 22:37 22:52 22:07 22:22 22:37 22:52 22:07 22:22 22:37 22:57
23 23:07 23:22 23:37 23:07 23:22 23:37 23:07 23:22 23:37 23:12 23:27 23:42 23:57
24 24:02 24:025 24:025 24:12
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤ.ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΟΥ
2 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΣΤ.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ ΕΩΣ ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ
3 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΣΤ.ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΟΥ